AFAT-I SEMAVİYE


AFAT-I SEMAVİYE
Semavi âfetler. Allah tarafından insanları ikaz ve ceza için verilen belâ ve musibetler

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.